Tome of Magic
Tillverkare
Wizards of the Coast
Omslag
Hårdpärm
System
Dungeons & Dragons
Sidor
288
Ca Pris
358:-
 
  Intryck: 8     Innehåll: 7   15
 
 

Tome of Magic introducerar tre nya, radikalt olika, sätt att använda magi till Dungeons & Dragons: pact magic, där brukaren får sin kraft genom att sluta förbund med överjordiska makter; shadow magic, vars användare hämtar skugga och mörker från the Plane of Shadow för att påverka den verkliga världen; samt truename magic, som utnyttjas av sådana som lärt sig tala själva skapelsens språk.

Pact magic: Bortom liv, död och vandöd existerar vestiges – spåren och kvarlevorna efter avlidna gudar, outsiders eller rent av oerhört mäktiga dödliga. Den som lär sig kalla på dessa vestiges kan sluta pakter med dem för att utnyttja deras krafter. Den som gör detta kallas binder, som är lite av en allround-klass då dess krafter och förmågor är beroende av vilka vestiges den bundit till sin tjänst.

En bunden vestige kan dels skänka förmågor som kan användas ett visst antal gånger per dag, och dels sådana som alltid är aktiva. En pakt måste förnyas varje dag och innefattar en kraftmätning, eller förhandling, mellan vestige och binder. Om bindern vinner får han del av krafterna samt uppvisar ett fysiskt tecken på att han bundit vestigen till sig (detta tecken kan undertryckas vid högre levels); om han förlorar får han krafterna, tecknet (som ej kan undertryckas) samt påverkas i vissa delar av sitt uppträdande och sina handlingar av vestigen.

Vid högre levels kan en binder ha fler och fler vestiges bundna till sig samtidigt.

Shadow magic: Shadowcaster är en ny klass som utnyttjar det faktum att the Plane of Shadow är en skuggbild och reflektion av den verkliga världen. De har lärt sig manipulera skuggvärlden för att förändra och påverka saker i verkligheten.

Det speciella med shadowcasters är att deras förmågor (mysteries) till en början fungerar som spells (1/dag) för att, med stigande level, uppgraderas till först spell-like abilities (2/dag) och slutligen supernatural abilities (3/dag). I stället för att lära sig en ny förmåga kan de välja samma förmåga flera gånger och kan då använda den flera gånger per dag.

Shadow magic är mycket snävare i sitt tillämpningsområde än vanlig magi, men är i gengäld något kraftfullare.

Truename magic: Denna typ av magi baseras på existensen av ett särskilt skapelsespråk – ”i begynnelsen var ordet”, ni vet. De som studerar detta språk – truespeak, en ny färdighet – och använder det för att påverka och omskapa världen kallas truenamers och deras förmågor kallas recitations och utterances.

Truespeak har ord för allting: från generella saker som ”stort träd” till mer specifika saker som ”ork som kommer mot mig med höjd yxa”. De mest specifika orden är personal truenames; ord som definierar en enda enskild entitet i hela D&D:s multiversum. Den som korrekt kan uttala dessa ord har makt att påverka det som orden avser.

I detta avsnitt finns även besvärjelser för de vanliga D&D-klasserna; besvärjelser som bara den som behärska truespeak kan använda.

I varje kapitel finns dessutom mängder av prestigeclasses och feats till de nya magisystemen. Utöver detta diverse magiska föremål, varelser, organisationer och äventyrsplatser knutna till varje system. Ibland finns även lite information om hur den nya magin kan inkorporeras i någon av de officiella D&D-kampanjvärldarna Eberron eller Forgotten Realms.

Boken är – som väntat av Wizards of the Coast – välskriven och välillustrerad, och de nya sätten att använda magi är annorlunda och (för D&D) nyskapande. Det mest intressanta tycker jag är att ingen av de nya magi-klasserna fungerar som grundspelets wizards, sorcerers, clerics eller druids utan har sina egna, unika sätt att påverka omvärlden.

Vem ska då köpa Tome of Magic? Den som gillar magi men har tröttnat på D&D:s spells och spellslots och letar efter något mer exotiskt, till exempel. Eller den spelare som vill spela något annat än ännu en wizard. Som Expanded Psionics Handbook och Magic of Incarnum kommer nog Tome of Magic inte att lämna något större avtryck i standard-D&D. En bra produkt med begränsat användningsområde helt enkelt.

Text: Dan Algstrand


 
  Sätt ditt eget betyg på Tome of Magic !
  Intryck:
1...Usel
2...Dålig
3...Undermålig
4...En besvikelse
5...Godkänd
6...Bra
7...Inspirerande
8...Så ska det göras
9...Wow! Cool!
10...Mästerlig!
Innehåll:
1...Usel
2...Dålig
3...Undermålig
4...En besvikelse
5...Godkänd
6...Bra
7...Inspirerande
8...Så ska det göras
9...Wow! Cool!
10...Mästerlig!
 
   
 
  Totalt har 6 personer röstat.
Intryck 7,67
Innehåll 7,17
Sammanlagt betyg 14,84
 
 
   
   
   

   
   
   
   

© Gillbring 2006