Power of Faerûn
Tillverkare
Wizards of the Coast
Omslag
Hårdpärm
System
Dungeons&Dragons
Sidor
160
Ca Pris
268:-
 
  Intryck: 7     Innehåll: 7   14
 
 

Power of Faerun är en bok för Forgotten Realms. Den innehåller alternativa regler och råd för att spela D&D på höga nivåer utan grottröj, och ger DM många verktyg att skapa nya typer av utmaningar istället för extra monster, fällor och grottor. PoF är som alla FR-böcker vacker. Layouten är ren och tydlig. Illustrationerna och kartorna som visar intressanta platser håller hög kvalitet. Texten är välskriven men slarvigt redigerad och regelblocken för spelledarpersoner och monster innehåller irriterande småfel.

Förutom PoF behöver du PH, DMG och MM, men självklart också Forgotten Realms kam-panjbok. Dock hänvisar den till en mängd andra böcker, vilket begränsar användbarheten om du saknar dem, även om det inte är ett oöverstigligt hinder för en händig DM. De viktigaste är Heroes of Battle, Dungeon Master’s Guide II och Epic Level Handbook. De mest intressanta kapitlen är:

• Politiska kampanjer (kap 1). Kapitlet är gi-vande, men kort och för övergripande för att bli mer än en introduktion till ämnet.

• Militära kampanjer (kap 2). Beskriver hur du spelar en befälhavare som leder soldater i strid. För att få full nytta av regler-na ska du ha tillgång till Heroes of Battle.

• Religiöst fokuserade kampanjer (kap 3). I mitt tycke är detta den mest intressanta delen, då just religionen är ett centralt men ofta förbisett tema i D&D.

• Handel och handelsmän (kap 4). Detta kapitel lutar sig tungt på motsvarande regler i DMG II och tillsammans lägger de ett intressant fundament att bygga äventyr som involverar handel och köpmän.

• Utmaningar på riktigt höga nivåer (kap 7); gudar, drakar, invasioner och konkurrerande äventyrare.

Jag är kluven till PoF. Den innehåller mycket matnyttigt, men formatet innebär att ingen av delarna får det utrymme det förtjänar eller behöver. Bäst fungerar PoF för den DM som vill ha fler idéer och verktyg att arbeta med, och är villig att lägga ner tid på att an-passa dessa till sin egen kampanj.

Text: Magnus Seter


 
  Sätt ditt eget betyg på Power of Faerûn!
  Intryck:
1...Usel
2...Dålig
3...Undermålig
4...En besvikelse
5...Godkänd
6...Bra
7...Inspirerande
8...Så ska det göras
9...Wow! Cool!
10...Mästerlig!
Innehåll:
1...Usel
2...Dålig
3...Undermålig
4...En besvikelse
5...Godkänd
6...Bra
7...Inspirerande
8...Så ska det göras
9...Wow! Cool!
10...Mästerlig!
 
   
 
  Totalt har 5 personer röstat.
Intryck 7,2
Innehåll 7,2
Sammanlagt betyg 14,4
 
 
   
   
   

   
   
   
   

© Gillbring 2006