Rise & Fall: Civilizations at War
Utvecklare
Midway
Utgivare
Atari
Genre
Strategi
Webb
http://www.riseandfallgame.com
Ca Pris
349:-
 
  Intryck: 4     Innehåll: 4   8
 
 

Rise & Fall: Civilizations at War är ett RTS spel som utspelar sig under det antika Grekland. Detta är ett spel som först utvecklades av Stainless Steel Studios men då dessa lade ner togs över av Midway. Detta har inneburit ett antal förseningar, men nu finns spelet ute till slut. Tanken med Civilizations at War var att försöka förnya RTS genren med ett antal nya funktioner.

En av de helt nya funktionerna som finns i Rise & Fall: Civilizations at War är möjligheten att själv gå in och påverka striden i förs-tapersonsperspektiv. Man kan nämligen under korta stunder ta över sin hjälte och på så sätt göra honom eller henne till en ostoppbar stridsmaskin. I detta hjälteläge ser man striden genom sin generals ögon och spelet går över i FPS läge. Fiendesoldat-erna flyger till höger och vänster när man far fram och man kan under denna korta tid oskadliggöra hundratalet fiendesoldater. Denna funktion finns även tillgänglig i on-linespelsläget och det kan vara väldigt underhållande att se fiendegeneralen plötsligt springa runt och helt tillintetgöra ens egna styrkor. Tyvärr finns det en hel del i styr-ningsväg och variation att önska av detta läge. Styrningen känns väldigt klumpig och hjälteläget blir efter ett tag mest ett monotont springande och knappande på musen. Detta är mycket tråkigt då själva idén är väldigt kul.

Striderna till sjöss har också de fått sig en ordentlig uppfräschning. Tidigare har just denna del kanske varit en av de tristaste och mest förutsägbaraste delen av en RTS och detta har man försökt att ändra på. I Civilizations at War har båtarna förvandlats till transportflottar som utöver att transportera trupper även fungerar som produktionsplattform. Vidare har båtarna i sig ingen möjlighet att anfalla eller försvara sig, utan det är enheterna som transporteras på båten som sköter den delen. Man kan även beordra sin båt att försöka haka fast sig vid fiendebåten och hala in den så att det går att borda den. Vid en lyckad bordning övergår ägandet av båt till den vinnande sidan. Har man inte trupper nog för att borda en fiendebåt går det att ramma in i båten och på så sätt helt sänka den. Rammandet kräver en hel del av spelaren som måste se till att den rammande båten hamnar rätt. Detta leder främst i onlinespel till riktigt intressanta danslekar med båtar som snurrar runt varandra där båda spelarna försöker få in ett läge till ramning av den andre.

Rise & Fall: Civilizations at War har som de flesta andra RTS titlar två lägen en kampanjdel och en del för onlinesplandet. I kampan-jerna får vi följa antingen Alexander den Store eller Cleopatra under ett tjugotal olika uppdrag vardera. Uppdragen varieras mellan traditionella RTS uppdrag och uppdrag som helt förlitar sig på hjälteläget. Variationen på uppdragen är inte speciellt stor utan för det mesta handlar det om att bygga upp en hemmabas och så mycket trupper det bara går för att sedan snabbt besegra fienden. Kampanjerna är på inget sätt historiskt korrekta och mellansekvenserna är långt under det man kan förvänta sig av dagens spel. Onlinedelen är ok när man väl får allt att fungera, då lobbyfunktioner är något seg. Då det är ytterst marginella skillnader på de olika fraktionerna erbjuder inte Civilizations at War så stora taktiska valmöjligheter och det blir därav väldigt repetitivt spelande.

Även grafiskt släpar Civilizations at War efter. Enheterna är väldigt fyrkantiga och trupperna ser exakt likadana ut som om alla har klonats fram. Detsamma gäller för byggnader och de övriga landskapen. På den positiva sidan är det faktum att man har försökt att hålla en realistisk skala på alla stormningsmaskiner vilket ger imponerande maskiner som sakta rullas fram över fälten.

Bytet av utvecklingsbolag och de förseningar detta inneburit har inte på något sätt varit positiva och det räcker inte med att hjälteläget är riktigt roligt i korta perioder för att lyfta detta mediokra spel.

Text: Marcin Kucharski


 
  Sätt ditt eget betyg på Rise & Fall: Civilizations at War!
  Intryck:
1...Usel
2...Dålig
3...Undermålig
4...En besvikelse
5...Godkänd
6...Bra
7...Inspirerande
8...Så ska det göras
9...Wow! Cool!
10...Mästerlig!
Innehåll:
1...Usel
2...Dålig
3...Undermålig
4...En besvikelse
5...Godkänd
6...Bra
7...Inspirerande
8...Så ska det göras
9...Wow! Cool!
10...Mästerlig!
 
   
 
  Totalt har 2 personer röstat.
Intryck 5
Innehåll 4,5
Sammanlagt betyg 9,5
 
 
   
   
   

   
   
   
   

© Gillbring 2006