Battlestations
Tillverkare
Gorilla Games
Spelare
2-8
Speltid
3-4 timmar
Webb

Ca Pris
298:-
 
  Intryck: 6     Innehåll: 8   14
 
 

Battlestations är en hybrid där en del rollspel och fyra delar brädspel mixats till ett spel i en humoristisk variant av Star Treks värld.

Varje spelare styr en hjälte. Hjältarna samarbetar för att klara uppdraget de fått av spelledaren. Hjältar skapas genom att spelaren väljer ras, yrke och egenskapsvärden. De blir bättre när de varit med på uppdrag och då går upp i rang. Då kan de även skaffa ny utrustning och förbättra utrustning de redan har.

Det som skiljer hjältarna från vanliga dödliga är att de agerar först, har specialförmågor och tur. Tur kan användas ett begränsat antal gånger för att slå om en tärning.

Precis som Han Solo och hans Årtusende Falk har våra hjältar ett eget skepp. Det byggs upp av moduler, t ex Helm som man styr från. När man börjar spela får hjältarna välja vilken design de vill ha på skeppet. Designen är viktig; beroende på vilken man väljer får man olika inbyggda kvaliteter, som extra sköldar. Designen avgör även hur snabbt hjältarna kan röra sig mellan modulerna och hur svårt det är att träffa skeppet.

Det är ett regeltungt spel, regelboken på 112 sidor avskräcker först, men när man börjat läsa inser man att konstruktörerna tänkt till.

Hela spelet är färgkodat. Det innebär att om din hjälte är soldat till yrket så har spelmarkören en röd kant, de moduler soldaten är bäst på att använda är rödfärgade och på snabbreferensbladet är alla slag som hör ihop med soldater röda. I regelboken finns även ett välgjort register som snabbar upp alla regelsökningar.

När jag valde första äventyret vi skulle spela trodde jag att det skulle gå snabbt och att alla skulle tycka att det var för enkelt. Så var inte fallet. Att styra ett rymdskepp är långt ifrån så enkelt som det låter. Teknikern måste se till att motorerna presterar sitt yttersta och generar kraft till hela skeppet. Piloten ska styra, gasa och bromsa, och misslyckas det börjar skeppet skaka kraftigt, vilket försvårar allt alla företar sig. Soldaten avfyrar missiler och kanoner mot fientliga skepp och mot inkommande missiler. En modig soldat kan hoppa in i en bordningsmissil och avfyra sig själv. Forskarna söker i detta kaos efter viktiga svar och syr ihop skadade hjältar.

Battlestations är ett underbart spel där man kan utforska nya kulturer, störta det onda imperiet och rädda prinsessan från ondskans makter. Bara spelledarens fantasi och spelarnas samarbetsförmåga som sätter gränserna.

Yrken
Alla hjältar kan göra allt, men har man det man försöker göra som yrke så får man slå om en tärning (man slår 2T6). Värdet på tärningarna adderas med hjältens färdighetsvärde och ska vara lika med eller överstiga svårighetsnivån för att vara lyckat.

Pilot
Styr skeppet. Svänger och höjer/sänker hastigheten. Piloten kan även försöka undvika missiler.

Engineer
Kan generera extra energi från motorerna och flytta tillgänglig energi mellan Helm, Guns och Shields. Kan reparera trasiga moduler och robotar och även konfigurera om skeppets kanoner. Styr skeppets Tractor Beam om en sådan finns tillgänglig. Mellan äventyren kan teknikern även uppgradera skeppets moduler.

Marine
Avfyrar missiler och skeppets kanoner. Skjuter med buret vapen eller kastar granater.

Science
Samlar in data (en Ja/Nej-fråga). Gör målsökningar. Skickar ut störmissiler. Programmerar hyperdrive. Teleporterar personer eller föremål. Lägger första förband och hackar sig in i fiendens datorer. Mellan äventyren kan forskaren även uppgradera personlig utrustning.

Skeppsmoduler
Man får max ha fyra moduler av samma sort på ett skepp.

Cannon
Kan skjuta blast, laser eller multi-barrel. ”Laser” skjuter dubbelt så långt som blast men med halv styrka. ”Multi-barrel” kan till skillnad från övriga skjuta en gång per runda (en omgång delas in i sex rundor), men har kort räckvidd och låg styrka.

Cargo Bay
Kan fyllas med last och användas som nödmodul ifall den innehåller nödutrustning.

Engine
Varje motor kan generera en energi en gång per omgång.

Helm
Härifrån ökar/sänker man hastigheten och svänger skeppet. Man kan även försöka undvika missiler och minska skeppsskakningar.

Hull Stabilizer
Varje gång skeppet tagit skada måste man slå för att det inte skall explodera. Svårigheten höjs ju mer skada skeppet tagit. Med denna modul får man slå om en tärning.

Hyperdrive
Programmeras och används för att göra Hyperjumps.

Life Support
Tillgodoser upp till fyra hjältars behov av mat, luft och boende. Kan uppgraderas till att ta upp till fem hjältar.

Missile Bay
Kan avfyra strids-, bordnings- och forskningsmissiler. Kan endast avfyra en missil per omgång.

Science Bay
Kan användas för målsökning, skicka ut störmissiler och för att samla in data.

Teleporter
Kan användas för att teleportera föremål (sprängämnen) eller personer till ett annat skepp. Misslyckas man kommer det man skickat iväg tillbaka till modulen.

Tractor
Kan användas för att dra skepp eller missiler till sig, missiler måste dock desarmeras innan man dra in dem.

Text: Johan Linder


 
  Sätt ditt eget betyg på Battlestations!
  Intryck:
1...Usel
2...Dålig
3...Undermålig
4...En besvikelse
5...Godkänd
6...Bra
7...Inspirerande
8...Så ska det göras
9...Wow! Cool!
10...Mästerlig!
Innehåll:
1...Usel
2...Dålig
3...Undermålig
4...En besvikelse
5...Godkänd
6...Bra
7...Inspirerande
8...Så ska det göras
9...Wow! Cool!
10...Mästerlig!
 
   
 
  Totalt har 2 personer röstat.
Intryck 6,5
Innehåll 8,5
Sammanlagt betyg 15
 
 
   
   
   

   
   
   
   

© Gillbring 2006