Dark Heresy
Tillverkare
Black Industries
Omslag
Hårdpärm
System
Dark Heresy
Sidor
320
Ca Pris
398:-
 
  Intryck: 9     Innehåll: 6   15
 
 

I ett universum fyllt av onämnbara faror, där mänskligheten är blott ett andetag från total utrotning i varje givet ögonblick, lyser Kejsaren som en fyrbåk av hopp i mörkret. Han förväntar sig din totala lojalitet och i utbyte erbjuder han inget annat än en anonym död, ty martyrernas gravar är den hörnsten på vilken hela Imperiet vilar.
Välkommen till Dark Heresy, Warhammer 40.000 Roleplay!

Det är inte lätt att på ett enkelt sätt summera ett spel med förväntningar som sträcker sig bak till mitten på åttiotalet, men jag skall försöka att ge en så kort och koncis uppskattning som möjligt av vad man får för de knappt 400 kronor spelet kostar.

Intryck
Dark Heresy är ett massivt 400 sidor långt, inbundet rollspel. Spelet är i fyrfärg och är, likt alla GWs produkter, svulstigt, nästan barockt, illustrerat. Till skillnad från syskonspelet WFRP är Dark Heresy synnerligen vällayoutat i alla delar, även om mängden tabeller kan avskräcka initialt. Spelet är föredömligt välstrukturerat och även en rollspelsnovis tar sig obehindrat fram genom det stora materialet. Tveklöst inger spelets utseende stora förhoppningar.

Innehåll
I tretton kapitel presenteras allt man behöver veta för att bli en lojal kugge i Kejsarens stora maskineri. De första sju kapitlen rör karaktärsgenerering och regler, de följande fem presenterar världen och ger spelledaren tips och verktyg för att skapa sin egen kampanj och det avslutande kapitlet är ett introduktionsäventyr.
En jämförelse med WFRP är ofrånkomlig och lite enkelt kan man säga att Dark Heresy använder samma regelsystem som WFRP men att detta system modifierats för att passa en värld med en ökad mängd projektilstrid och psykiska krafter. Där WFRP erbjuder ett nästan oändligt antal tänkbara karriärer erbjuder Dark Heresy åtta grundkarriärer som senare, vid befordran till högre nivå, kan välja bland ett stort antal specialisttjänster. Till detta läggs ett stort antal färdigheter och talanger som man plockar av. I slutändan ges man som spelare stora möjligheter att skapa en unik karaktär. Som helhet känns systemet mycket gediget och som en bra vidareutveckling av ett sedan tidigare väl beprövat koncept.

Handling
I Dark Heresy spelar spelarna lojala (åtminstone på ytan) tjänare till en av Kejsarens mäktiga inkvisitorer. Den makt spelarna har i ryggen är näst intill oändlig, men farorna de tvingas möta är av den sort att döden ibland är den lättaste utvägen. Samtidigt är inkvisitionen en mycket farlig plats även för dess medlemmar. Sekterism och maktstrider mellan olika fraktioner gör att en ung adept noga bör överväga varje steg han eller hon tar. Det är lätt att föreställa sig en uppsjö av olika spelstilar och kampanjer med utgångspunkt från det material som presenteras: Infiltration och undersökningar, jakt på icke-mänskliga hot, utdrivning och kamp med demoner och andra warp-varelser, politiska och religiösa strider vars slutliga syfte man kanske inte ens är införstådd med. Över allting ligger också det ständigt förekommande och nästan cthulhuanska temat att kunskapen om det man jagar är så fruktansvärd att ens egen själ ständigt riskerar att gå förlorad.

Stämning
Spelet formligen dryper av stämning och det märks att GW slipat på detta universum i mer än tjugo år av utgivning. Världen som presenteras är detaljrik och mustig och den struktur som presenteras över Imperiet, Inkvisitionen och Calixissektorn är användbar även för en figurspelare som inte är intresserad av själva rollspelet.

Svagheter
Trots de imponerande 400 sidorna upplever jag att regelboken, i grunden, inte räcker till för att på ett tillfredsställande sätt bedriva en kampanj i Dark Heresy. Det finns stora informationsluckor som man gärna vill fylla, framför allt rörande alla de fiender som man som medlem av inkvisitionen skall jaga. Lyckligtvis kommer ju all denna information i ett antal redan planerade jättesläpp med vidhängande jätteprislappar. Men för 400 kronor hade Dark Heresy gärna fått ge budgetspelaren en lite bättre grund att stå på.
Vidare upplever jag att spelet faktiskt känns lite väl nischat, näst intill rumphugget. Black Industries utgivningsplan för Warhammer 40.000 baserade sig ju på tre separata, helt fristående rollspel där Dark Heresy kretsade kring Inkvisitionen och de två följande skulle täcka Adeptus Astartes (space marines) och Rogue Traders (handelsmän, pirater osv). Detta märks i den mycket knapphändiga information DH ger rörande dessa, ganska stora, avsnitt. När den framtida utgivningen av spelet nu står och väger och vi faktiskt inte vet om de två uppföljande spelen någonsin publiceras, blir denna höga grad av specialisering en brist.
Slutligen måste jag också, trots min fascination för den rika värld GW har skapat, fråga mig hur fascistiskt ett spel kan tillåtas bli innan det räcker? Den brutalestetik, de övermänniskoideal och den krigsromantik som fungerar när man leker med tennfigurer blir, i mitt tycke, för mycket när man överför det till rollspel. Att vilja utforska ondskan och det förbjudna är ju en vanlig fascination inom rollspel, men i fallet med Dark Heresy är ju det jag skulle kalla ondska det dom kallar hjältedåd.
Dark Heresy är ett väldigt släpp och det kommer definitivt inte att lämna någon oberörd.

Text: Christoffer Krämer


 
  Sätt ditt eget betyg på Dark Heresy!
  Intryck:
1...Usel
2...Dålig
3...Undermålig
4...En besvikelse
5...Godkänd
6...Bra
7...Inspirerande
8...Så ska det göras
9...Wow! Cool!
10...Mästerlig!
Innehåll:
1...Usel
2...Dålig
3...Undermålig
4...En besvikelse
5...Godkänd
6...Bra
7...Inspirerande
8...Så ska det göras
9...Wow! Cool!
10...Mästerlig!
 
   
 
  Totalt har 25 personer röstat.
Intryck 8,52
Innehåll 7,4
Sammanlagt betyg 15,92
 
 
   
   
   

   
   
   
   

© Gillbring 2006