Warhammer 40K: 5th edition
Tillverkare
Games Workshop
Spelare

Speltid

Webb
http://www.games-workshop.com
Ca Pris
375:-
  Intryck: 9     Innehåll: 8   17
 
 

Gedigen överskådlig ny version med bättre regler
Nu är den här. Den femte utgåvan av reglerna för Warhammer 40.000, grunden för hur vi kommer att spela och uppfatta spelandet för de kommande åren framöver. Frågan är om den kommer att locka fler spelare och till mer spelande eller om vi suckandes över de nya reglerna kommer att sälja våra vackert målade arméer på Blocket?

Den nya regelboken är en 300-sidors koloss som känns påkostad och gedigen. Innehållsmässigt innehåller den alla förväntade delar. Först kommer en regeldel med en hel del nyheter. Det är nog också den del som spelarna kastar sig över först för att se hur deras arméer kommer att påverkas. Därför tänkte jag lägga tonvikten på en del av de mest påfallande förändringar i reglerna. Mycket av det är sådant som tidigare varit frågetecken och irritationsmoment bland spelare. Efter regeldelen följer ett avsnitt med bakgrund om spelvärlden och information om de olika raserna. Denna del är mer omfattande än tidigare. Det finns mycket att skriva om världen i Warhammer 40K och de olika raserna som finns där. Det märks på upplägget som inte känns helt konsekvent alla gånger. Det hoppar lite fram och tillbaka och vissa saker upprepas. Sedan följer en del som handlar om spelandet och hobbyn som sådan med allt från scenarion till vackert målade figurer och tips. I slutet av boken finns en referensdel som jag tror kommer att användas en hel del. Här hittar man enkelt all nödvändig information som täcker det vanligaste man behöver när man spelar. Enkelt och snyggt.

Men nu över till det gottaste, de nya reglerna. Till att börja med kan nämnas att det till nästan alla regler finns exempel eller diagram som ger ytterligare förklaring, vilket är bra då Games Workshop har en historia av att släppa regler som kan tolkas på både det ena och andra sättet (detta ofog har dock inte försvunnit helt). En ny och stor regeländring är line of sight. Line of sight är numera vad som kallas för riktig siktlinje. Det innebär att man ska titta ”genom figurens ögon” för att se vilka enheter man ser och därmed kan skjuta mot. Det innebär att man kan skjuta figurer man ser mellan träd, genom fönster på byggnader med mera. Det innebär att det numera är svårt att gömma sig undan skytte. Reglerna för cover saves har dock också förändrats så att alla enheter som till större delen står bakom skydd får tillräkna sig ett +4 cover save. Det gäller för alla typer av enheter. För att ytterligare förbättra oddsen för att klara sig mot tungt skjutande enheter finns också möjligheten för en enhet att kasta sig till marken och på så sätt förbättra sina chanser att klara sitt cover save. Det ger möjlighet att bättre skydda viktiga enheter även om det gör att de inte kan agera i sin runda. Detta är bara ett exempel på att man i denna femte utgåva av reglerna inte alltid ska se de regeländringar som är gjorda var för sig utan i ett sammanhang. Regler som annars kan verka aningen underliga får då sin förklaring och mening.

Det har även förkommit en del rykten kring fordon i de nya reglerna och det har skett lite förändringar. Om ett fordon rör sig i stridshastighet så får de bara ett vapen samt defensiva vapen, och dit räknas vapen med styrka 4 eller lägre. Det tillsammans med nya line of sight gör att fordonen kanske inte behöver röra sig så mycket och ändå kunna skjuta. Det kan göra att fordon kommer att röra sig mindre vilket gör spelet mer statiskt, men det återstår att se.

Nya regler för hur enheter tar skada finns också med i den nya boken. Det är inte längre så att man väljer vilka figurer som tas bort beroende på antal skador. Numera ska man utifrån hur många träffar en enhet får allokera dem på ett jämt antal figurer. Man får välja vilka figurer som tar träffar från vilka vapen och om man har olika typer av figurer i enheten så kan det bli så att skador inte flyttas över till andra figurer utan helt enkelt försvinner. Detta nya sätt att allokera skador gör att hjältar inte längre kan skyddas lika effektivt som tidigare. Det gör också att man taktiskt kan sätta ihop trupper och allokera skador så att man tar så lite stryk som möjligt. Samtidigt försvinner också möjligheten att plocka bort figurer för att undvika strider. Efter en närstridsattack har man tidigare kunnat gå i strid med ytterligare fiendeenheter om man lyckats få fienden från första striden att fly. I de nya reglerna är detta inte längre tillåtet. Det innebär att man efter en första strid riskerar att hamna i lägen där motståndaren lättare kan skjuta och/eller anfalla rundan efter. Det kommer att innebära att man som både attackerande och försvarande behöver tänka lite mer strategiskt för att undvika att hamna i svåra situationer.

I en del scenarion handlar det om att ta och hålla vissa objekt eller platser. Numera är det så att bara enheter från Troop-delen av en armé kan hålla den typen av objekt. Däremot kan alla trupper bestrida en trupp som håller objekt. Det innebär att om man i ett slag där man ska hålla objekt förlorar alla trupper som räknas som Troop-val kan man inte vinna, men man kan använda andra enheter för att få till ett oavgjort resultat.

Running är en ny regel som kommer att användas flitigt av de mer närstridsbenägna trupperna. Istället för att skjuta kan man under den delen av rundan välja att springa vilket innebär att man tar sig 1t6 tum åt något håll. Begränsningen är dock att man inte får anfalla en fiendeenhet efter det. Om enheten i fråga har specialregeln Fleet kan den dock både springa och anfalla.

Det har tidigare inte funnits några speciella regler för strid i byggnader i grundreglerna, men nu har det kommit med. Det är ett mycket bra komplement då det ger möjlighet att göra scenarion och spelandet än mer roligt och taktiskt. Det har också tillkommit förtydliganden i reglerna kring hur man ska ta hänsyn till fordonsvrak, baser med mera som det tidigare har varit lite frågetecken kring.

Generellt känns det som att man på samma sätt som gjordes med Warhammer Fantasy Battles sjunde utgåva har strömlinjeformat reglerna, fokuserat mer på spelupplevelsen och förtydligat mycket av det som varit problem och frågetecken. Överlag skulle jag vilja påstå att Games Workshop har lyckats pricka in, och justerat, mycket av det som tidigare upplevts som mindre bra.

När man läser märker man att mycket jobb har lagts på att göra boken tillgänglig och rolig för läsaren. Den är bra layoutad, med citat och faktarutor som ger bra avbrott till den löpande texten. Det finns mycket bilder och stämningshöjande illustrationer, som i flera fall fått hela uppslag vilket bidrar mycket till känslan av en genomarbetad och kvalitetsmässigt bra produkt. Dock har Games Workshop valt att göra regeldelen i stort sett helt i svartvitt. Jag förstår inte riktigt varför man har valt att i regeldelen inte använda sig av färgbilder som man gör i resten av boken. Kanske får man en bättre översikt med svartvita illustrationer, men i de delar där figurer används borde de väl ändå kunnat ha varit i färg?

Texten är genomgående bra skriven. Det känns som att de har tagit innehållet mer på allvar och lagt mindre krut på humor och det beskrivande berättandet än tidigare. Det kommer säkert att saknas av en del samtidigt som det gör det lättare att läsa och ta till sig innehållet. Spelare som inte spelat Warhammer förut (varken 40K eller Fantasy Battles) kommer kanske inte att på egen hand komma in i hobbyn, men boken är skriven på ett enkelt sätt som gör att det med lite hjälp är lätt att komma in i den.

På det hela taget är den femte utgåvan av Warhammer 40K mycket bra. Boken är lätt at ta till sig, det är lätt att hitta, den är snygg och framförallt har den ett förbättrat regelsystem. Det går alltid att diskutera regeländringar men på det stora hela är det ett rejält lyft från tidigare. GW har också lyckats få till känslan i boken mycket bra. När man läst igenom reglerna är man väldigt sugen på att få sätta igång och det är faktiskt det bästa betyg man kan få.

Text: Peter Hedman


 
  Sätt ditt eget betyg på Warhammer 40K: 5th edition!
  Intryck:
1...Usel
2...Dålig
3...Undermålig
4...En besvikelse
5...Godkänd
6...Bra
7...Inspirerande
8...Så ska det göras
9...Wow! Cool!
10...Mästerlig!
Innehåll:
1...Usel
2...Dålig
3...Undermålig
4...En besvikelse
5...Godkänd
6...Bra
7...Inspirerande
8...Så ska det göras
9...Wow! Cool!
10...Mästerlig!
 
   
 
  Totalt har 1 personer röstat.
Intryck 10
Innehåll 5
Sammanlagt betyg 15
 
 
   
   
   

   
   
   
   

© Gillbring 2006