Dark Passions
Tillverkare
Mongoose Publishing
Omslag
Mjukpärm
System
CthulhuTech
Sidor
96
Ca Pris
220:-
 
  Intryck: 3     Innehåll: 5   8
 
 

Dark Passions är en modul till spelet Cthulhu-Tech, och tar upp åtta mindre kulter tänkta att användas i rollspelets setting. Utöver beskrivningar av kulterna finns det även spelledarpersoner, lite regler, två äventyr och en uppsättning äventyrsidéer i boken.
Jag blev förvånad över bristen på regler för kulterna och hur löst hållna beskrivningarna är. Det är inga detaljerade uppgifter, ett uppslag per kult, och jag skulle velat ha mer än det erbjudna materialet för att få grepp om bl a organisation och hur de agerar.
Spelledarpersonerna är mycket löst beskrivna. De har värden, men deras motivation och drivkrafter är inte detaljerade. Det är svårt att utläsa hur de skulle reagera eller agera, vilket för med sig att spelledaren förmodligen måste utöka beskrivningarna för att de skall vara användbara.
Reglerna är det enda som känns riktigt användbart. Här får jag en kort introduktion till hur det går till när någon blir indoktrinerad i en kult. Det finns det däremot inga regler för, vilket är en smula underligt. Det är där vikten borde ligga.
Äventyren heter Empty Threats och Sins of the Daughter. Båda är tämligen linjära och ffa Empty Threats låter inte spelarna agera. Om man spelar äventyret som det är upplagt tar man handlingsmöjligheterna ifrån spelarna. Istället får de reagera på berättelsen, något jag inte är förtjust i. Äventyret skiljer även ut en av rollpersonerna från gruppen och det kan bli problematiskt när man spelar.Sins of the Daughter är inte fullt så hårt styrt, det är också längre och mer detaljerat, men precis som Empty Threats är det ett äventyr spelarna skall reagera på, inte agera i. Äventyrsidéerna följer samma mönster. Det är reaktion och inte aktion som gäller.
Övergripande är Dark Passions för kort och för odetaljerat. Åtminstone ett par sidor till som förtydligar kulternas organisation och handlingssätt, samt tydligare regler för hur man rekryterar och hur rollpersoner reagerar på rekrytering hade varit önskvärt för att göra den här modulen riktigt användbar.

Text: Åsa Roos


 
  Sätt ditt eget betyg på Dark Passions!
  Intryck:
1...Usel
2...Dålig
3...Undermålig
4...En besvikelse
5...Godkänd
6...Bra
7...Inspirerande
8...Så ska det göras
9...Wow! Cool!
10...Mästerlig!
Innehåll:
1...Usel
2...Dålig
3...Undermålig
4...En besvikelse
5...Godkänd
6...Bra
7...Inspirerande
8...Så ska det göras
9...Wow! Cool!
10...Mästerlig!
 
   
 
  Totalt har 1 personer röstat.
Intryck 5
Innehåll 10
Sammanlagt betyg 15
 
 
   
   
   

   
   
   
   

© Gillbring 2006