Det viktigaste i Fenix recensioner är våra skribenters texter, där de i detalj redogör för hur de uppfattar det testade spelet eller speltillbehöret. Samtidigt är det bra att snabbt kunna få en överblick också. Därför har vi infört ett sifferbetyg. Detta utgår ifrån de två grundvärdena Intryck och Innehåll, eftersom det är två variabler som berättar två helt olika saker om spelet.

Intryck
Intryck handlar om spelets utformning, som t ex grafik, layout, illustrationer, komponenter, stämning, känsla och språk.

Innehåll
Innehåll är spelmekanik, regler, spelbarhet, spelvärld, story, känns det komplett och är det generöst eller snålt tilltaget.

Betygsskala   Fenix rekommenderar
Intryck och Innehåll bedöms var för sig på en tiogradig skala enligt nedanstående mall. Dessa två betyg läggs sedan ihop till ett totalbetyg, som således kan variera från 2 till 20. Det kommer alltid en flod av spel och tillbehör, av den mest skiftande kvalitet. De allra bästa kan få Fenix kvalitetsstämpel Fenix rekommenderar – om de når upp i ett sammanlagt betyg på 16 eller mer.
Betyg Förklaring
10 Mästerlig!
9 Wow! Cool!
8 Så skall det göras
7 Inspirerande
6 Bra
5 Godkänd
4 En besvikelse
3 Undermålig
2 Dålig
1 Usel
 

Nya recensioner
1
Esoterrorists: Six Packed  
2
Trail of Cthulhu: Castle Bravo  
3
Trail of Cthulhu: the Black Drop  
4
Bezzerwizzer  
5
D&D4: Player’s Handbook 3  
6
Dragon Age Awakening  
7
Dragon Age: Dark Fantasy Roleplaying  
8
Evolutionens barn  
9
Horus Heresy  
10
Magic the Gathering: Phyrexia vs the Coalition  
 
Bästa betyg
1
Mouse Guard Roleplaying Game  
2
World of Warcraft – TCG  
3
Shackled City  
4
Dragon Age: Origins  
5
Cthulhu 500  
6
Warmachine Prime: Remix  
7
God of War  
 
Besökarnas bästa
1
Battlestar Galactica boardgame  
2
Kampen om riket  
3
Infinity  
4
Dark Heresy: Creatures Anathema  
5
Mouse Guard Roleplaying Game  
6
Agricola  
7
Misslor  

 

 
© Gillbring 2006